1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS

മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാര്‍ മിഷനിലെ വിശുദ്ധവാര ശ്രൂശ്രൂഷകള്‍ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

Britishmalayali
kz´wteJI³

നുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിലവതരിച്ച ദൈവപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായുടെ രക്ഷാകരരഹസ്യങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വിശുദ്ധവാര ആചരണം മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാര്‍ മിഷനില്‍ ഇന്ന് നടക്കും. വിഥിവന്‍ഷോസെന്റ് ആന്റണി ചര്‍ച്ചിലും സെന്‍ട്രല്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സെന്റ് ജോസഫ് ചര്‍ച്ചിലും ശ്രൂശ്രൂഷകള്‍ നടക്കും.

ശ്രുശ്രുഷകളു സമയവും ചുവടെ:

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category