1 GBP = 87.20 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ താമസമാക്കിയ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ താമസമാക്കിയ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 30 വയസ് പ്രായവും, അഞ്ച് അടി രണ്ട് ഇഞ്ചുമാണ് ഉയരം.ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന ബ്രീട്ടീഷ് സിറ്റിസണ്‍ ഉള്ള യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍:07749784117
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category