1 GBP = 92.90 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ ഹിന്ദു യുവാവിനു വധുവിനെ വേണം

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെ.യില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ ഹിന്ദു യുവാവിനു (Civil Engineer, 37) അനുയോജ്യരായ യുവതികളില്‍ നിന്നോ രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നോ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ജാതി ജാതകം പ്രശ്‌നമല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് Phone/WhatsApp :   07438464460

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category