1 GBP = 92.90 INR                       

BREAKING NEWS

എംബിബിഎസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മലയാളി മുസ്ലിം യുവതിക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

എംബിബിഎസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മലയാളി മുസ്ലിം യുവതിക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുയോജ്യരായ മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയസ് 26. 5'5 ഉയരം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 00919037797031,00919946070069

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category