1 GBP = 92.90 INR                       

BREAKING NEWS

ചെന്നൈയില്‍ ഐടി കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് മലയാളി യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

ചെന്നൈയില്‍ ഐടി കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് മലയാളി യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുയോജ്യരായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയസ്സ് 26. ഉയരം 5' 5
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07415500102.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category