1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെയില്‍ എംഎന്‍സിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ എംഎന്‍സിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏക മകള്‍ക്ക് (33/165) വേണ്ടി പുനര്‍വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. മുംബൈയില്‍ സ്ഥിരതാസമാക്കിയ മാര്‍ത്തോമ്മാ കുടുംബമാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തു ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന മുംബൈയിലോ യുകെയിലോ ജോലിയുള്ള ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 0091 9769057847

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category