1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ലാറാ ഹരിഷിന് അഞ്ചാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഞ്ചാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ ആഷ്‌ടേഡില്‍
താമസിക്കുന്ന ലാറാ ഹരിഷിന് ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ അമ്മ അനു മാത്യു, അച്ഛന്‍ ഹരിഷ് നായര്‍, സഹോദരന്‍ മിലന്‍ ഹരിഷ്, ഒപ്പം സുഹ്യത്തുക്കളും കുടുംബങ്ങളും ,ബ്രിട്ടീഷ് മലായളി ടീമംഗങ്ങളും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam