1 GBP = 98.80INR                       

BREAKING NEWS

യുകെ പൗരത്വം നേടിയ, എന്‍എച്ച്എസില്‍ ഡോക്ടറായ പെന്തകോസ്ത് യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെ പൗരത്വം നേടിയ, എന്‍എച്ച്എസില്‍ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തകോസ്ത് യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 25 വയസ്. യു കെ യില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07858098595

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category