1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

എംടെക് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ നാട്ടിലുള്ള ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവതിക്ക് യുകെയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

ലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനില്‍ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനില്‍ എംടെക് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ നാട്ടിലുള്ള യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു. 24 വയസ്, 154 സെന്റി മീറ്റര്‍ ഉയരം. യുകെയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നുമാണ് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്. 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
മാത്യു - 07838767226, രാജന്‍ - 0091 8547874159.


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category