1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

ജര്‍മ്മനിയില്‍ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍മ്മനിയില്‍ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. 42 വയസ്, 170 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. എഞ്ചിനീയര്‍, ഡോക്ടര്‍, മറ്റു ഡിഗ്രികള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്ള യുവതികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. ജര്‍മ്മനിയിലേക്ക് വരാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കണം.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 0049 7251 18174 or email [email protected]

 

 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category