1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനിലെ പൊതു മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടന്‍ കിങ്‌സ് കോളേജില്‍ നിന്നും നിയമത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ലണ്ടനില്‍ പൊതു മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു. 26 വയസാണ് പ്രായം. യുകെയില്‍ വളര്‍ന്നു പഠിച്ച യുവതികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. ഇതേ മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതികള്‍ക്കും ഡോക്ടര്‍, ഡെന്റിസ്റ്റ് എന്നിവരില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
Please contact on email : [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category