1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

സ്വകാര്യ ബാങ്കില്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് ഓഫീസര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍ സി യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു; ദത്തും സ്വീകാര്യം

Britishmalayali
kz´wteJI³

സ്വകാര്യ ബാങ്കില്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് ഓഫീസര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന 37 വയസുള്ള ആര്‍ സി യുവാവിന് ദൈവഭയമുള്ള യുവതികളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 5'4 ഉയരം. സാധാരണ കുടുംബം. ദത്തും സ്വീകാര്യം. വിധവകളോ/തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താല്‍ വിവാഹ മോചനം നേടിയവര്‍ക്കും സമീപിക്കാം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
യുകെ- +447588501409, കേരളം - +9199470 59594

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category