1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 28 വയസ് പ്രായമുള്ള യുവാവ് ദുബായില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷമായി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സൂപ്പര്‍വൈസറായി ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നു. യുകെയില്‍ ജോലി ഉള്ളതായ യുവതികളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 07393863610, 07465214240

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category