1 GBP = 88.00 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടന്‍ സെന്റ് പീറ്റര്‍ ആന്റ് സെന്റ് പോള്‍സ് ദേവാലയത്തില്‍ ഇടവക വാര്‍ഷിക പെരുന്നാളും ധ്യാനവും 16ന്; റവ പൗലോസ് കോറെപ്പിസ്‌കോപ്പ മുഖ്യാതിഥി

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടന്‍ സെന്റ് പീറ്റര്‍ ആന്റ് സെന്റ് പോള്‍സ് ദേവാലയത്തില്‍ ഇടവക വാര്‍ഷിക പെരുന്നാളും ധ്യാനവും 16ന് നടക്കും. ഇടവക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയിലും ധ്യാനത്തിലും വരെ റവ പൗലോസ് കോറെപ്പിസ്‌കോപ്പ നേതൃത്വം വഹിക്കും,

ഉച്ചക്ക് 12. 30 ന് പ്രാര്‍ത്ഥന, 1ന് വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന,വൈകുന്നേരം നാല് മുതല്‍ 6 വരെ ധ്യാനം എന്നിവയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരികക്ുന്നത്.
അഡ്രസ്:St Peters & St pauls church 177 Ordnance Road Enfield EN3 AB

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category