1 GBP = 91.85 INR                       

BREAKING NEWS

സൗണ്ട് എഞ്ചിനിയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഏഷ്യാനെറ്റ് കൊച്ചി ഓഫീസില്‍ സൗണ്ട് എഞ്ചിനിയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍ സി യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യുകെയില്‍ താമസമാക്കിയ ആര്‍ സി യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് ആണ് സ്വദേശം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 07984760448

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category