1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ എംബിബിഎസിനു ശേഷം ജിപി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന യുകെ പൗരത്വമുള്ള യുവതിക്ക് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ എംബിബിഎസ് പഠനത്തിനും രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിനും ശേഷം ജിപി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് യുകെയിലോ വിദേശത്തോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നും വിവാഹാചോലനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വയസ്സ് 25, ഉയരം 165 സെ. മി. ക്രിസ്ത്യന്‍ മതവിഭാഗം ഏതായാലും സ്വീകാര്യമാണ്.

തോമസ് മാത്യു - 7397872010

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category