1 GBP = 93.35 INR                       

BREAKING NEWS

കെന്റ് ഹിന്ദുസമാജത്തിന്റെ രാമായണ മാസാചരണം ഈ മാസം 20ന് ശനിയാഴ്ച മെഡ് വേ ഹിന്ദു മന്ദിറില്‍ നടക്കും

Britishmalayali
kz´wteJI³

കെന്റ് ഹിന്ദുസമാജത്തിന്റെ രാമായണ മാസാചരണം ഈ മാസം ഇരുപതിനു ശനിയാഴ്ച മെഡ്വേ ഹിന്ദു മന്ദിറില്‍ വച്ച് നടക്കും. ഈ മാസത്തെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും മന്ദിറില്‍ വച്ചു തന്നെ നടത്തപ്പെടും. കാര്യപരിപാടികള്‍ കൃത്യം ആറു മണിക്കു തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ സമാജാംഗങ്ങളെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
Medway Hindu Mandir, 361 Canterbury Street, Gillingham, Kent, ME7 5XS
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
07838170203, 07753188671, 07735368567, 07973151975, 07906130390, 07951527333, EMail: [email protected]
Website: kenthindusamajam.org
Facebook: www.facebook.com/kenthindusamajam.ketn
Twitter: https://twttier.com/KentHinduSamaj


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category