1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

വര്‍ക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിനു സമീപം 20 സെന്റ് വസ്തു വില്‍പനയ്ക്ക്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍ക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിനു വളരെ സമീപം ശാന്തമായ താമസത്തിനോ മറ്റു നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്കോ അനുയോജ്യമായ 20 സെന്റ് വസ്തു വില്‍പനയ്ക്ക്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
ശശിധരന്‍ (ഇന്ത്യ)- 00919447791830, അരുണ്‍ (യുകെ) - 00447448193934

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category