1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ ഐടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് യുവതിക്ക് വിവാഹലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ ഐടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന (വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്) പെന്തക്കോസ്ത് ബോണ്‍ എഗേയ്ന്‍ യുവതിക്ക് (29/149) യുകെയിലോ നാട്ടിലോ ഉള്ള ആത്മീയരും സമാന ജോലിയുള്ളവരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രസഭയില്‍ അംഗമാണ്, ആഭരണങ്ങള്‍ ധരിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category