1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: എന്‍എച്ച്എസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുകെ പൗരത്വം നേടിയ സ്ത്രീയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്‍എച്ച്എസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുകെ പൗരത്വം നേടിയ സ്ത്രീയ്ക്ക് പുനര്‍വിവാഹത്തിനായി വരനെ തേടുന്നു. ആദ്യ ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചു പോയ സ്ത്രീയ്ക്ക് 50 വയസാണ് പ്രായം. സുന്ദരി. അപ്പര്‍ മിഡില്‍ ക്ലാസ് ഫാമിലി. വരന്റെ പ്രായം 50ല്‍ കവിയരുത്. യുകെ പൗരത്വം നേടിയിരിക്കണം. നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കണം. മദ്യപാനം പാടില്ല. ക്രിസ്ത്യന്‍ ആയിരിക്കണം.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക - 07473796855


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category