1 GBP =99.30INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ ഐടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കോതമംഗലം രൂപതയില്‍ പെട്ട 27  വയസ്സുള്ള ആര്‍സി യുവാവിന് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് 180 സെമി ആണ് ഉയരം. 

യുകെയില്‍ ജോലിയും സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ അനുയോജ്യമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.

Contact details : 07588342253  or  [email protected]
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category