1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

നാളെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജൂവാന ജോസിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

നാളെ പത്തു വയസ്സ് തികയുന്ന ഞങ്ങളുടെ 'പെണ്ണി' യ്ക്ക്, ജൂവാന ജോസിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് അച്ചാച്ച, അമ്മ, ജൂവല്‍ ചേട്ടായി, ജെറോം, കൂറ്റാരപ്പള്ളി ആന്റ് കൂടത്തുമുറിയില്‍ കുടുംബാഗങ്ങളും, സുഹൃത്തുക്കളും. ഒപ്പം കലാകേരളം ഗ്ലാസ്‌ഗോയും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമും പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam