1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍നിന്നും അയര്‍ലന്റില്‍നിന്നും മികച്ച വരുമാനമുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ ഹിന്ദു യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു; പുനര്‍വിവാഹവും പരിഗണിക്കും

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍നിന്നും അയര്‍ലന്റില്‍നിന്നും മികച്ച വരുമാനമുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ ഹിന്ദു യുവാവിന്, അന്‍പത് വയസ്, ആദ്യ വിവാഹം, ബാധ്യതകള്‍ കുറവുള്ള യുവതികളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജാതി, മതം ബാധകമല്ല. പുനര്‍വിവാഹവും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07912219504
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category