1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ നഴ്സായി ജോലിചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ ആര്‍സി യുവതിക്ക് വയസ്സ് അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. Nurse, MSW etc ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category