1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

ശ്രീനാരായണ ഗുരു മിഷന്‍ ഓഫ് ദ യുകെയുടെ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങ് ഇന്ന് ലണ്ടനില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ശ്രീനാരായണ ഗുരു മിഷന്‍ ഓഫ് ദ യുകെയുടെ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങ് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ലണ്ടനില്‍ നടക്കും. രണ്ടു വയസിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാരംഭം നടത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - വത്സമ്മാ തങ്കപ്പന്‍ - 07960677857

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
1st Floor, Sree Narayana Guru Mission of the UK, 16 Barking Road, London E6 3BP

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category