1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ലിവര്‍പൂളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ലിവര്‍പൂളില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകര്‍ഷകമായ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam