1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയിലെ എന്‍എച്ച്എസില്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയിലെ എന്‍എച്ച്എസില്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് (26 വയസ് - യുകെ സിറ്റിസന്‍ -നാട്ടില്‍ കോതമംഗലം രൂപത) യുകെയില്‍ നിന്നുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07716 373669

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category