1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ നിന്നും സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി ബഹ്റൈനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍ സി യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ യുകെയില്‍ നിന്നും മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി ഇപ്പോള്‍ ബഹ്റൈനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അങ്കമാലി സ്വദേശിയായ ആര്‍ സി യുവാവിന് (28 വയസ്സ്, 172 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം) യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ ആര്‍. സി യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെ - 07859 891998, ഇന്ത്യ - 8547702831 ബഹ്റിന്‍ - +97338797894

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category