1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS

ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ വീട് വയ്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്

Britishmalayali
kz´wteJI³

രാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ടാര്‍ റോഡ് സൈഡില്‍ വീട് വയ്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ ഒരേക്കര്‍ സ്ഥലം വില്പനക്ക്. അരുവിത്തുറ പള്ളി, വല്യച്ഛന്‍ മല എന്നിവക്ക് സമീപം ആണ് സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇന്‍വെസ്‌റ്‌മെന്റിനും അനുയോജ്യം. സെന്റിന് 80000 ആണ് ചോദ്യവില.പ്‌ളോട്ടുകള്‍ ആയും വില്കപ്പെടും.ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍:contact: [email protected] 07903950692 (after 6pm).

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category