1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

കിങ്സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ കാന്‍സര്‍ റിസേര്‍ച്ചില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിഎച്ച്ഡിക്കാരിയാ യ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയിലെ  പ്രമുഖ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആയ കിങ്സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ കാന്‍സര്‍ റിസേര്‍ച്ചില്‍ (Phd ബിരുദം )  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍  യൂവതി ( 27വയസ്. 5 അടി ഉയരം )  അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 07453260393, 07869063750.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category