1 GBP = 97.60 INR                       

BREAKING NEWS

ബര്‍മിങാം സീതാ രാമ കല്യാണ മഹോത്സവം നവംബര്‍ 16ന് ഹാന്റ്‌സ്‌വര്‍ത്ത് ഗീതാ ഭവനില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍മിങാം സീതാ രാമ കല്യാണ മഹോത്സവം നവംബര്‍ 16ന് ഹാന്റ്‌സ്‌വര്‍ത്ത് ഗീതാ ഭവനില്‍ നടക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്നു മണി മുതലാണ് പരിപാടികള്‍ ആരംഭിക്കുക. സീത കല്യാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സാമ്പ്രദായ ഭജനകള്‍ സംഗീതരൂപത്തില്‍ ബ്രഹ്മശ്രീ ഉദലയൂര്‍ കല്യാണരാമനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാതെ മറ്റനേകം പരിപാടികളും നടക്കും.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category