1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

മെഡിസിന്‍ ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ പഠിക്കുന്ന റോമന്‍ കത്തോലിക്ക യുവതിക്ക് വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

മെഡിസിന്‍ ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ പഠിക്കുന്ന യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ 23 വയസുള്ള യുവതിക്ക്  വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കള്‍ക്കും ഡോക്ടര്‍ മാര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന.  162 സെ. മി. ആണ് ഉയരം. അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.
കോണ്‍ടാക്ട് നമ്പര്‍: 00447576203176
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category