1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുകെ പൗരത്വം നേടിയ ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

എന്‍എച്ച്എസില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് (33 വയസ് - യുകെ സിറ്റിസന്‍) യുകെയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category