1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

ബിടെക് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആര്‍സി യുവതിയ്ക്കു വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബിടെക് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആര്‍സി യുവതിയ്ക്കു വേണ്ടി വരനെ തേടുന്നു. 165 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം, 27 വയസ്. പ്രൊഫണല്‍ ജോലിയുള്ള യുവാവില്‍ നിന്നോ ബിസിനസ് കുടുംബത്തില്‍ നിന്നോ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category