1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

എംബിഎ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബി. കോം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഫിനാന്‍സ് ആന്റ് മാര്‍ക്കറ്റിങില്‍ എംബിഎ ചെയ്യുന്ന 22 വയസുള്ള ആര്‍സി യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. എംഎസ് എഞ്ചിനിയറിങോ മാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ഡിഗ്രിയോ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. പ്രായം 26 നും 30 നും ഇടയില്‍ ആയിരിക്കണം. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍:  ബോണി: 8281413247 സീന- 8547532247.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category