1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS

സൗത്ത് യോര്‍ക്ഷെയര്‍ മലയാളി ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ അയ്യപ്പ പൂജ ഡിസംബര്‍ 28ന് വൈകിട്ട് നടക്കും

Britishmalayali
kz´wteJI³

സൗത്ത് യോര്‍ക്ഷെയര്‍ മലയാളി ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ അയ്യപ്പ പൂജ ഡിസംബര്‍ 28ന് വൈകുന്നേരം നാലു മണി മുതല്‍ നടക്കും. ഗണപതി പൂജ, ഭജന്‍, കലാശ പൂജ, വിളക്ക് പൂജ, പടി പൂജ, അര്‍ച്ചന, ഹരിവരാസനം, പ്രസാദം, അന്നദാനം എന്നിവയുണ്ടാകും.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
Hindu Mandir Sheffield 21, Buckingham St, Sheffield S4 7JQ

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category