1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

കേംബ്രിഡ്ജ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാത്തോലിക് പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കേംബ്രിഡ്ജ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാത്തോലിക് പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു. 26 വയസ്. യുകെയില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാത്തോലിക് യുവാക്കളില്‍ നിന്നുമാണ് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07883580168

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category