1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ എഞ്ചിനീയറായ ഹിന്ദു യുവാവിന് അനുയോജ്യരായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ എഞ്ചിനീയറായ ഹിന്ദു യുവാവിന് അനുയോജ്യരായ യുവതികളില്‍ നിന്നോ രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നോ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 38 വയസ്. ജാതി ജാതകം പ്രശ്നമല്ല. പുനര്‍ വിവാഹവും പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍, വാട്സാപ്പ് - 00447404452284

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category