1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

ലീഡ്‌സില്‍ സിവില്‍ സര്‍വന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിനു വേണ്ടി അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ലീഡ്‌സില്‍ സിവില്‍ സര്‍വന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിനു വേണ്ടി അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 29 വയസ്. ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം. ഹിന്ദു/ ക്രിസ്ത്യന്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനാണ്. അതിനാല്‍, ഇരു വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ സ്വീകരിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07735370024

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category