1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

ബിഡിഎസ് ബിരുദധാരിയായ കത്തോലിക്കാ യുവതിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

പുരാതന ക്രിസ്ത്യന്‍ (ആര്‍സിഎല്‍സി) കുടുംബത്തിലെ യുവതി, 25 വയസ്, 164 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം, വെളുത്ത നിറം. ബിഡിഎസ് (ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഡെന്റല്‍ സര്‍ജറി) കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കള്‍ക്കും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07830 527 516

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category