1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

മാനന്തവാടി രൂപതയില്‍പ്പെട്ട ആര്‍സി യുവതിയ്ക്ക് യൂറോപ്പിലും യുകെയിലും സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

എംഡിഎസ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മാനന്തവാടി രൂപതയില്‍പ്പെട്ട ആര്‍സി യുവതിയ്ക്ക് യൂറോപ്പിലും യുകെയിലും സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുവാക്കളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 27 വയസ്, വെളുത്ത നിറം, ദൈവഭക്തിയുണ്ട്, 163 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 9446456357 (ഇന്ത്യ), 07598774221 (യുകെ)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category