1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്കില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ലണ്ടനില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്കില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു. 32 വയസ്, 168 സെന്റീമീറ്റര്‍ ഉയരം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07886351633 (വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ശേഷം വിളിക്കുക)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category