1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുവാവിന് നഴ്‌സുമാരടക്കമുള്ള പ്രൊഫഷണലായ യുവതികളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് നഴ്‌സുമാരടക്കമുള്ള പ്രൊഫഷണലായ യുവതികളില്‍ നിന്നും പുനര്‍വിവാഹത്തിനായി അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 48 വയസ്, ക്രിസ്ത്യന്‍, ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - [email protected] 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category