1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും നാളെ കെന്റ് കാന്റര്‍ബറി മെഡ് വേ ഹിന്ദു മന്ദിറില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ ഈ മാസത്തെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും നാളെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതല്‍ മെഡ് വേ ഹിന്ദു മന്ദിറില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നു. എല്ലാ സമാജാംഗങ്ങളെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
Medway Hindu Mandir, 361 Canterbury Street, Gillingham, Kent, ME7 5XS
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category