1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ യുവാവ് ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുന്നു; യുവതികളില്‍നിന്നോ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്നോ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ 34 വയസുള്ള യുവാവ് ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളില്‍നിന്നോ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്നോ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 176 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. ഇരുനിറം. മദ്യം കഴിക്കില്ല. പുകവലിക്കില്ല. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - Phone / Whatsapp 0044 7459229910


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category