1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ മിനിമം വേജ് കൂടുന്നു? നിങ്ങള്‍ക്ക് എത്ര പൗണ്ട് മണിക്കൂറില്‍ ലഭിക്കുമെന്നറിയാമോ? മിനിമം വേജ് കൂടുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

പ്രില്‍ മുതല്‍ മിനിമം വേജിലും മിനിമം ലിവിങ് വേജിലും വര്‍ധന വരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഓരോവര്‍ഷവും ഏപ്രിലിലാണ് മിനിമം വേജ്് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. 2020 മുതല്‍ 21 ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള നിരക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി കടന്നവരൊക്കെ മിനിമം വേജിന് അര്‍ഹരാണ്. ഓരോരുത്തരും എവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് സ്‌കൂള്‍ ലിവിങ് ഏജിലും വ്യത്യാസം വരും. നാഷണല്‍ ലിവിങ് ഏജിന് ഒരാള്‍ക്ക് 25 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം.

നിലവിലെ നിരക്കനുസരിച്ച് 25 വയസ്സുകഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് നാഷണല്‍ ലിവിങ് വേജ് മണിക്കൂറിന് 8.21 പൗണ്ടാണ്. 21 മുതല്‍ 24 വയസ്സുവരെയുള്ളവര്‍ക്ക് മണിക്കൂറിന് 7.70 പൗണ്ടും 18 മുതല്‍ 20 വരെയുള്ളവര്‍ക്ക് മണിക്കൂറിന് 6.15 പൗണ്ടും 18 വയസ്സില്‍ത്താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് മണിക്കൂറിന് 4.35 പൗണ്ടുമാണ് മിനിമം വേജ്. അപ്രന്റീസിന് ഇത് മണിക്കൂറിന് 3.90 പൗണ്ടാണ്.

ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഈ നിരക്കില്‍ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാണ്. 25 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് മിനിമം ലിവിങ് വേജ് മണിക്കൂറിന് 8.72 പൗണ്ടാകും. 21-24 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് മണിക്കൂറിന് 8.20 പൗണ്ടും 18-20 പരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് മണിക്കൂറില്‍ 6.45 പൗണ്ടും 18-ല്‍ത്താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് 4.55 പൗണ്ടുമാണ് മിനിമം വേജ്. അപ്രന്റീസുകള്‍ക്ക് മണിക്കൂറിന് 4.15 പൗണ്ടും ലഭിക്കുക.

ഒരുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതോടെ, അപ്രന്റീസുകള്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രായം കണക്കാക്കി മിനിമം വേജിന് അര്‍ഹതയുണ്ടാകും. നാഷണല്‍ മിനിമം വേജും മിനിമം ലിവിങ് വേജും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പതുലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് ഇന്‍ഡിപ്പെന്‍ഡന്റ് ലോ പേ കമ്മിഷന്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category