1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനായ യുകെയിലുള്ള ഹിന്ദു യുവാവിന് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു; ജാതി ജാതകം പ്രശ്‌നമല്ല

Britishmalayali
kz´wteJI³

പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനായ നാല്‍പതു വയസ്സുള്ള യുകെയിലുള്ള ഹിന്ദു യുവാവ് കാഴ്ച്ചയില്‍ മുപ്പത്തിയഞ്ചു  യുകെയില്‍ ഉള്ള യുവതികളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു പുനര്‍ വിവാഹവും  പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ജാതി ജാതകം പ്രശ്‌നമല്ല.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപെടുക - 07404631162


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category