1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഡോക്ടറായ ആര്‍.സി.എസ്.സി യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

മൂവാറ്റുപുഴ അണ്ണൂര്‍ ഡെന്റല്‍ കോളേജ് ആന്റ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഡോക്ടറായി (എംഡിഎസ്) ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു. ആര്‍.സി.എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവാവിന് 31 വയസാണ് പ്രായം. 173 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം, ഇരു നിറം. നഴ്‌സുമാരടക്കമുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍സില്‍ നിന്നുമാണ് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - +44 7983 710833, +44 24 7798 0695

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category