1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

ജര്‍മ്മനിയില്‍ പ്രൊജക്ട് മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍മ്മനിയില്‍ പ്രൊജക്ട് മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. 28 വയസ്, ജര്‍മ്മനിയില്‍ നിന്നും ഓട്ടോമോട്ടീവ് സര്‍വ്വീസ് ടെക്‌നോളജി ആന്റ് പ്രൊസസില്‍ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവഭയമുള്ള യുവതികളുടെ കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07376488036, 07884200290

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category