1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത, ആര്‍ സി യുവതി 27 വയസ്സ്, 165 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം, യുകെയില്‍ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07741 317540 (യുകെ)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category